Kdy volit

Letošní komunální volby připadají na 23. a 24. září, tradičně se jedná o pátek a sobotu. V pátek můžete jít vhodit volební lístek s číslem 5 do urny od 14:00 do 22:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00.

Jak volit

Zatímco v ostatních volbách se kroužkuje, v komunálních volbách se křížkuje.

Můžete se rozhodnout pro celou stranu, ale i jednotlivé kandidáty z různých stran podle osobních preferencí. Zakřížkovat tedy můžete současně nejen stranu, ale i kandidáty. Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva, tedy 27. Pokud zakřížkujete stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.

Pokud přidělíte křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Pokud rozdáte více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební lístek pro komunální volby neplatný.

Příklad: Zakřížkujete STAN Boskovice (číslo 5), ale rozhodnete se ještě podpořit známou z druhé strany a dva kamarády ze třetí strany. Jeden hlas tedy dostane známá, dva hlasy dostanou kamarádi a zbylých 24 hlasů dostane STAN Boskovice.

  • Strana – Křížkem označíte čtverec vedle názvu strany na hlasovacím lístku, pro kterou se rozhodl/rozhodla.
  • Kandidáti – Pomocí křížků vedle jmen vyberete tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo křesel, tedy 27.
  • Kombinace – Vyberete jednu stranu a následně například tři kandidáty jiných stran. Strana, kterou jste vybral/vybrala, o tyto tři hlasy přijde.

Na co nezapomenout

Abyste mohli odvolit, musíte být občanem České republiky a přinést si s sebou do volební místnosti občanský průkaz (nebo cestovní pas) a volební lístek. Pokud ho ztratíte, komise vám vydá náhradní. Voličský průkaz se pro volby do zastupitelstev obcí nevydává, komunální volby jej neumožňují.

Pro prvovoliče

S volebním lístkem a občanským průkazem (nebo pasem) vkročíte do své volební místnosti. Volební komisi předložíte svůj doklad totožnosti a obdržíte obálku, popřípadě náhradní volební lístek, pokud svůj nemáte. S obálkou a lístkem odejdete za plentu, kde lístek vyplníte podle svých preferencí a vložíte do úřední obálky. Následně ho před komisí hodíte do zapečetěné urny.

Volební systém

Nejprve se sečtou hlasy, které dostaly jednotlivé strany spolu s hlasy, které získali jednotliví kandidáti. Strany, které nedosáhly na hranici pěti procent hlasů, jsou vyřazeny.

Pětiprocentní hranici musí překročit alespoň dvě strany. Pokud se tak nestane, snižuje se hranice, dokud nevyvstanou právě dvě strany. Hranice se rovněž snižuje, pokud není obsazená minimálně polovina mandátů.

Pro přepočet hlasů v komunálních volbách se využívá poměrný volební systém, upravená D’Hondtova metoda.

Nakonec se určí, kdo získá mandáty v zastupitelstvu. Nyní hrají roli preferenční hlasy. Celkový počet hlasů se vydělí počtem kandidátů, což je průměrný počet hlasů na kandidáta. Získá-li jeden kandidát o alespoň deset procent více preferenčních hlasů, než je průměr, dostává se na první místo. Pokud je takových kandidátů více, rozhoduje v pořadí počet preferenčních hlasů.