1. Zdravotnictví a sociální služby

Dostupná a kvalitní péče je v moderním městě povinností. Chceme proto pokračovat v modernizaci budov Nemocnice Boskovice, aby se nám všem, Boskovanům, dostalo takové péče, jakou si zasloužíme. A nejen dětem a dospělým, ale také našim rodičům a prarodičům. Proto budeme finančně podporovat a modernizovat i boskovickou správu sociálních služeb, aby členové našich rodin, i my samotní, měli důstojné stáří.

 • Zachováme současný rozsah a kvalitu zdravotní péče v boskovické nemocnici.
 • Budeme pokračovat v modernizaci budov Nemocnice Boskovice.
 • Zasadíme se o modernizaci a rozšíření podpory domu s pečovatelskou službou MSSS.
 • Posílíme terénní činnost pečovatelských služeb.

2. Sport a volný čas

Areál Červené zahrady by nám mohl leckdo závidět. Chceme ho proto v několika etapách oživit a dodat mu nový dech. Zároveň z něj vytvořit komplex, který bude mít takzvaně hlavu a patu, aby měly naše děti, i my, možnost se fyzicky rozvíjet a zdravě hýbat v moderním sportovně-rekreačním areálu. Mládežnickým sportovním klubům v Boskovicích proto také zajistíme vyšší dotace na fungovaní a rozvoj, aby měly děti více sportovních příležitostí.

 • Prosazujeme koncipovaný a ucelený projekt sportovně rekreačního areálu Červená zahrada.
 • Zahájíme revitalizaci sportovně-rekreačního areálu Červená zahrada v jednotlivých etapách.
 • Zvýšíme dotační podporu mládežnických sportovních oddílů v Boskovicích.
 • Dokončíme stavbu cyklostezky Boskovice-Svitávka-Letovice.

3. Doprava

Boskované by měli mít možnost dojet hromadnou dopravou do Brna či Prostějova, aniž by museli několikrát přestupovat a čekat desítky minut až hodiny. Zajistíme proto pravidelné spoje, které lidem usnadní cestování. V Boskovicích pak chceme odlehčit přetlaku aut v ulicích a ostatních prostorech vybudováním parkovacího domu. Stejně tak věříme, že dopravě pomůže koncepční změna některých ulic na jednosměrné.

 • Zajistíme stabilní a intervalově přijatelné spoje hromadné dopravy do Brna a Prostějova.
 • Budeme prosazovat výstavbu parkovacího domu v docházkové vzdálenosti z centra města.
 • Jsme pro koncepční zavedení jednosměrného dopravního provozu ve vybraných ulicích.
 • Vyřešíme problematiku parkovacích míst elektrických koloběžek.

4. Bydlení, školství a energetika

Ve 21. století není možné, aby rodiče neměli kam dát své děti do školky. Zasadíme se proto o vytvoření nových kapacit v mateřských školách, aby se dostalo na každého. Nejde však jen o děti, ale také o mladé a dospělé, Boskované by měli mít možnost finančně dostupného bydlení. Podporujeme proto výstavbu nových startovacích bytů s dostatkem parkovacích míst i nových rodinných domů v lokalitě za nemocnicí.

 • Zasadíme se o vytvoření nových kapacit pro školky.
 • Podpoříme výstavbu nových startovacích bytů s dostatkem parkovacích míst pro mladé rodiny.
 • Podpoříme projekt výstavby nových rodinných domů v lokalitě za nemocnicí.
 • Budeme prosazovat modernizaci provozu energetických jednotek a kotelen v majetku města.

5. Kultura a veřejný prostor

Boskovice žijí, a to i kulturně. Vždy je však co vylepšit. Zahájíme rekonstrukci již zastaralé Sokolovny, aby mohl kulturní život v Boskovicích o to více vzkvétat. Nové prostory si zaslouží také knihovna, kterou chceme takzvaně dát do nového kabátku a zatraktivnit ji. A aby se nám všem naše město stále líbilo, zlepšíme údržbu boskovického veřejného prostoru a budeme pokračovat v oživení parku zámeckého skleníku.

 • Zahájíme rekonstrukci Sokolovny.
 • Zasadíme se o přesun knihovny do nových prostor.
 • Zlepšíme údržbu a revitalizaci veřejného prostoru v Boskovicích.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci parku zámeckého skleníku.