Ing. Jiří Pevný

Po absolvování Gymnázia Boskovice jsem pokračoval ve studiu na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Tam jsem vystudoval silniční a městské dopravní inženýrství. Mezi roky 1980 a 2005 jsem byl ve funkci referenta odboru výstavby a územního plánování současného Městského úřadu Boskovice. Poté jsem začal pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná se zaměřením na inženýrskou činnost ve výstavbě, oceňování nemovitých věcí a poradenství v oblasti stavebního zákona. V končícím volebním období jsem členem Zastupitelstva města Boskovice a pracuji v kontrolním výboru a ve stavební komisi.

V zastupitelstvu jsem aktivním členem, kterého nenechá žádné dění ve městě lhostejným. Vzhledem ke své pracovní činnosti ve stavebnictví chci být v nadcházejícím volebním období aktivní v oblasti územního plánování a investiční výstavby města Boskovice. Nemalou pozornost bych rád věnoval také oblasti sportu.

Jako bývalý aktivní sportovec jsem prožil své nejlepší sportovní roky v basketbalovém klubu TJ Minerva Boskovice. V současnosti nacházím zálibu hlavně v jízdě na horském kole, běhání a lyžování.