MUDr. František Jimramovský, MHA

Narodil jsem se 31.8.1959 v Boskovicích. Jsem ženatý, mám čtyři děti, z prvního manželství dva syny, z druhého manželství syna a dceru. Manželka je dětská sestra se specializací na děti novorozeneckého věku a je laktační poradkyní. Byť jsem část svého života strávil mimo Boskovice, byl jsem na své rodné město vždy hrdý a snažil se chovat a jednat tak, abych svému rodišti prospěl.  Od roku 1996 žiji trvale v Boskovicích. Již během studia na boskovickém gymnáziu let jsem se toužil věnovat dětskému lékařství a po ukončení studia na Lékařské fakultě MU v Brně jsem nastoupil do Fakultní dětské nemocnice v Brně. Od roku 1994 jsem pracoval na dětském oddělení  nemocnice v Boskovicích a mohu s hrdostí konstatovat, že díky skvělému kolektivu lékařů a sester se nám podařilo vybudovat velmi kvalitní oddělení nadregionálního významu. Bohužel, pro neshody s tehdejším vedením nemocnice, jsem byl nucen v roce 2007 odejít zpět do Brna, kde pracuji doposud jako primář Pediatrické kliniky FN Brno a náměstek ředitele FN Brno.  Mojí celoživotní vášní je sport.  Hrál jsem aktivně basketbal, jsem několikanásobný mistr republiky, a po ukončení aktivní kariéry jsem se, již v Boskovicích věnoval trenérské činnosti, jednak jako trenér mládežnických týmů a poté trenér A-týmu mužů. V letech 2006-2018 jsem byl členem zastupitelstva Města Boskovice.