Přinášíme vám sérii mini-rozhovorů, v níž naši odborníci na jednotlivé oblasti přiblíží své pohledy na dané problematiky. Představujeme vám prvního z pěti specialistů – Vítězslava Kulíška, který se zaměří na oblast školství, kultury a veřejného prostoru.

V programu máme vytvoření nových kapacit pro školky. Znamená to vznik nového pracoviště Mateřské školy Boskovice, rozšíření již existujících pracovišť, nebo prostor pro vznik úplně nové školky?

Místa se musí řešit, ale je pochopitelně potřeba přihlížet k populačním vlnám, proto bych vybudování úplně nové školky považoval za unáhlený krok. Navýšení kapacity zrušením bazénu v MŠ Na Dolech, které navrhuje město, také nepovažuji za šťastné a prozíravé. Je to vytloukání klínu klínem, kdy po převisu školka zbytečně přijde o dosud funkční bazén. Za reálné a šetrné řešení považuji vybudování modulové stavby. Jakmile populační vlna pomine, tak je možné budovu použít pro jiný účel, nebo ji zcela odstranit. Další možnost je formou revitalizace nebo přístavby rozšířit kapacitu na MŠ Lidická.

Kolik nových míst pro děti by pak ve výsledku mělo vzniknout?

Kapacita školek by měla být nyní zvyšována v souvislosti s migrační krizí ze 463 na 505 dětí, ale i tak bude potřeba dalších alespoň 30 míst, na které bych to v rámci výše zmíněných návrhů cílil.

Jak by měla vypadat a probíhat rekonstrukce Sokolovny?

Je jasné, že Boskovice potřebují nový důstojný kulturní dům. Přestavba Sokolovny na takový moderní typ stavby se tu řeší již nějakou dobu. Tento koncept je tedy nutné již jen popohnat a skutečně jej realizovat.

Dlouhodobě diskutovaným tématem je pak nový prostor pro knihovnu. Kde by měla stát? Použije se nějaký z již existujících návrhů? A do kdy je reálné, aby byla přesunutá?

Bylo by skvělé mít knihovnou v nové budově, ale koncept výstavby nové budovy je pro město finančně velmi náročný a dotace jsou nejisté. Reálnější variantou bude revitalizace a úprava některé z již stojících budov, která bude respektovat ekonomicko-provozní možnosti města.