Richard Kříž, který je odborníkem STAN Boskovice pro oblast sociálních věcí, mluví ve třetím mini-rozhovoru z naší série například o tom, jak by se mohla v dalších letech vyvíjet péče o seniory, vzhledem k neustále stárnoucí populaci.

Jak plánujete rozvíjet a revitalizovat boskovický domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a penzion? Můžete to podrobněji popsat?

Především chceme zachovat rozsah a kvalitu poskytované péče. Není možné v současné době mluvit o snižování kapacit, snižování rozpočtu na sociální služby. Určitě nechceme omezovat lůžkové kapacity zařízení, naopak bude do budoucna potřeba tyto kapacity dále navyšovat.

V programu máme také posílení terénní sociální služby. Podobný nápad jsme měli i v minulém volebním období ve spojení se Sportovci – senior bus. Mělo by to vypadat podobně?

Pod pojmem terénní sociální služba si já osobně představuji službu, která osobám se sníženou soběstačností, nejčastěji seniorům, poskytuje pomoc při zvládání běžných denních situací jako je například hygiena, úklid, zajištění stravování, či zajištění chodu domácnosti. Chtěli bychom se tedy vydat spíše cestou personálního posílení této terénní sociální služby.

Jakým způsobem budete motivovat praktikanty k práci v sociálních službách? Finančně, či jinými benefity?

Finanční motivace je určitě jednou z možných variant. Tu můžeme ovlivnit jakožto představitelé Boskovic. Navíc, práce v sociálních službách je jistým a do budoucna stabilním zaměstnáním, protože díky nepříznivému demografickému modelu naše populace bohužel stále stárne. Počet seniorů a osob, které budou potřebovat naši pomoc, se tak bude nejspíše neustále zvyšovat. Dalším možnou variantou je také personální posílení jednotlivých úseků tak, aby směny nebyly přetíženy kvůli nízkému počtu pracovníků.

Přijdete s nějakou novinkou v oblasti sociálních služeb, kterou budeme jako Starostové a nezávislí chtít prosadit, kromě výše uvedeného?

Za mě osobně je velice opomíjeným tématem paliativní péče a domácí hospicová péče. Poslední okamžiky svého života chce každý člověk strávit důstojně a v rodinném kruhu, což právě paliativní péče umožňuje. Dalším, pro mě důležitým tématem, je také dostupné bydlení pro mladé rodiny s dětmi a seniory, na něž nejvíc dopadá momentální drtivé zdražování. Pozemky za nemocnicí jsou ve vlastnictví města, takže tato varianta bude proveditelná. O tom vlastně už mluvil Jiří Pevný. Myslím si, že můžeme vytvořením zázemí pro mladé rodiny zvýšit porodnost a brzdit tak nepříznivý demografický vývoj.