Uzavíráme naši sérii mini-rozhovorů a posledním tématem je sport, jehož odborníkem za STAN Boskovice je Filip Jimramovský. Popisuje, jak má vypadat nová Červenka, kdy by měla být hotová a jak plánuje dostat více finančních dotací do boskovických mládežnických klubů.

Byť máme v programu rekonstrukci celého sportovně-rekreačního areálu Červená zahrada, projekt také počítá se sportovní halou, je to tak?

Samozřejmě. Multifunkční sportovní hala nejen pro sportovce, ale také pro kulturní akce je něco, na co se v Boskovicích čeká již bezmála čtvrt století. Přicházíme však ne s pouhou touhou postavit sportovní halu, ale zajistíme komplexní revitalizaci celého sportovně-rekreačního areálu Červená zahrada v několika etapách.

První z těchto etap obsahuje přesun tenisových kurtů a vybudování zázemí pro tenisový oddíl, které těmto sportovcům doposud znatelně chybělo. Poté se již v druhé etapě začne stavět samotná multifunkční sportovní hala a následovat bude vybudování atletického oválu a moderního zázemí pro atletický a fotbalový oddíl. Součástí tohoto projektu jsou také prvky, které umožní snazší přístup k říčce Bělá, dětská hřiště, relaxační zóny a v neposlední řadě in-line stezka okolo celého areálu Červená zahrada.

Kdy byste chtěl mít revitalizaci areálu Červenky hotovou?

To bude záležet na spoustě proměnných, avšak jako Starostové a nezávislí bychom chtěli mít celý projekt hotový do léta 2026.

Plánujete zvýšit dotační podporu mládežnických oddílů v Boskovicích, to je však ze značné části úkol, který nedokážete stoprocentně ovlivnit, protože o dotacích rozhoduje stát. Jak toho plánujete dosáhnout?

To není úplně pravda. Stát samozřejmě rozhoduje o tom, kolik financí alokuje v rámci státního rozpočtu pro Národní sportovní agenturu, která dále směřuje finance k jednotlivým sportovním klubům a svazům. Avšak je na každé jednotlivé samosprávě. kolik financí se rozhodne do sportu investovat z vlastního rozpočtu. Jelikož je sport společně se zdravotnictvím naší hlavní prioritou, budeme na navýšení dotačních prostředků pro sportovní kluby klást velký důraz při povolebních vyjednáváních. Nedokážu si představit, že by boskovické sportovní oddíly měly zůstat na stejných příjmech z městského rozpočtu jako doposud už jen s ohledem na energetickou krizi a inflační tlaky, které můžou zapříčinit až úpadek jednotlivých sportovních klubů. Navýšení dotační podpory z městského rozpočtu by mělo být minimálně někde mezi 20–30 procenty.