Vítězslava Kulíška jsme vám už dříve představili jako jednoho z našich odborníků – angažuje se zejména v oblasti školství, kultury a veřejného prostoru. Jak na boskovické komunální scéně, tak v řadách Starostů a nezávislých je však nováčkem. Sám o sobě říká, že chce být aktivním občanem a pracovat ve prospěch města a má na srdci několik vět, o které by se s vámi chtěl podělit:

Občané, sousedé, nebudu Vám teď opakovat nic z našeho programu, byť se s ním obsahově plně ztotožňuji a na jeho sestavení jsem spolupracoval. V rozhovorech s médii i lidmi ho ostatně rámcově představil už náš lídr Filip Jimramovský. Pokud byste i tak neměli jasno, hlavní body najdete na našem webu v sekci Program nebo se nás můžete přijít na cokoliv zeptat na druhém Dnu se Starosty. Chtěl bych ovšem vyzdvihnout dvě důležité věci:

Nemám rád prázdné populistické slibování. Během kampaně před volbami strany v Boskovicích mluví o tom, co vše chtějí pro město udělat. Je to samozřejmě v pořádku, i my máme vlastní vizi. Jenže jaksi lidem zapomínají připomínat i současnou realitu. Zasáhla nás energetická krize, pomalu, ale jistě přichází ekonomická recese a Boskovice jako všechna ostatní města budou muset vybírat, co je podstatné, a co méně. V praxi tedy nemusí být mnohé investice (sportovní hala, nová knihovna aj.) na pořadu dne. Naopak bude potřeba, aby se město snažilo udržet provoz, pokud možno všech zařízení. Za Starosty a nezávislé v Boskovicích chceme, aby si město udrželo současný životní standart a občanskou vybavenost. Jsem tedy velice rád, že jako STAN Boskovice bezmyšlenkovitě neslibujeme líbivé věci, které jsou však v nadcházejícím volebním období nereálné nebo věci, které jsou obsahově prázdné.

Teď k druhému bodu. Při sousedských diskuzích si všímám, že lidé v Boskovicích chtějí na radnici obměnu a jsem za to velmi rád. Už z principu je dobré, aby alespoň podstatná část struktur byla změněna a tady chci opět zdůraznit naše uskupení. Ze všech boskovických kandidátek máme jako STAN Boskovice věkově nejmladšího lídra – Filipa Jimramovského –, také máme nejvíce mladých kandidátů do 30 let a v neposlední řadě máme také politicky zkušené lidi. Tím si troufám říct, že v tomto ohledu jsme to právě my, kdo nabízí potřebnou a vyváženou obměnu.

Výsledné rozhodnutí u voleb je samozřejmě na Vás. Jen Vás prosím, abyste šli k volbám a mysleli na tyto dvě zmíněné důležité věci.