Následující rozhovor je převzatý z webu RegionPress.

Boskovice – Jednou z hybných sil v letošních komunálních volbách v Boskovicích bude uskupení Starostů a nezávislých. Předseda a jednička místní kandidátky Filip Jimramovský vidí jako nejdůležitější pro další čtyři roky zabezpečit kvalitní zdravotní péči v nemocnici a také neomezovat provoz zařízení ve správě Služeb Boskovice, městských lázní či zimního stadionu. Dvojka kandidátky Radek Mazáč poté považuje za zásadní zabezpečit energetickou stabilitu a provozuschopnost energetických jednotek města. Kromě tradičních témat by však STAN Boskovice rádi přispěli ke zlepšení spolupráce mezi politickými stranami. Ke klíčovým otázkám jsme se těchto kandidátů zeptali na několik málo otázek.

Množí se obavy, že by od začátku příštího roku mohlo dojít k omezení provozu městských lázní či zimního stadionu. Jak vidí tuto záležitost zástupci STAN Boskovice?
Filip Jimramovský: V případě, že by došlo k dalšímu nárůstu cen energií pro rok 2023 jako Starostové a nezávislí Boskovice v žádném případě nepřistoupíme k omezování městských lázní či hokejového stadionu. Uděláme vše pro to, aby Služby Boskovice zajistily tyto provozy pro občany Boskovic. Životní standard obyvatel musí zůstat zachován a raději bychom krátkodobě přistoupili k utlumení některých investic.

V rámci volebního programu máte ale několik dalších priorit. Co je tou hlavní?
Aktuálně máme celkem pět programových priorit, které bychom rádi během následujícího volebního období pro občany zajistili. Absolutní prioritou ale musí být udržení současné kvality a rozsahu péče v boskovické nemocnici, rekonstrukce budov v areálu nemocnice a také zlepšení ekonomického stavu Nemocnice Boskovice.
Dalším cílem je komplexní revitalizace sportovně rekreačního areálu Červená zahrada, který chceme v několika etapách obnovit a dodat mu nový dech. Prvním krokem bude změna dopravních koridorů a přesun tenisových kurtů, nikoliv však na Junáckou louku, ale dle původního generelu včetně slíbeného zázemí pro tenisový oddíl. Následovat bude výstavba sportovní haly, dále atletický ovál a nové zázemí pro fotbalisty a atletický oddíl. Posledním krokem bude vybudování dětských hřišť, odpočinkových zón a také in-line dráhy okolo celého areálu.

Dlouhodobě však upozorňujete také na složitou situaci v dopravě.
Naší třetí prioritou je právě zajištění stabilních a intervalově přijatelných spojení hromadnou dopravou do Brna a Prostějova, které obyvatelům Boskovic zásadně usnadní cestování. Považujeme za nepřijatelné, že obyvatelé Boskovic musí ve 21. století několikrát přestupovat a čekat několik desítek minut, aby se dostali do těchto pro obyvatele Boskovic důležitých center. A předposledním cílem bude v následujícím volebním období výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny v lokalitě za nemocnicí, kdy budeme chtít pro obyvatele Boskovic zajistit cenu nájemního bydlení o 25 procent nižší oproti ceně tržní.

V současné chvíli ale veřejnost zřejmě nejvíce sleduje budoucnost v oblasti energetiky.
Radek Mazáč: Je jasné, že z důvodu vývoje cen energií na trhu a stávající energetické krizi budeme prožívat jedno z nejtěžších období. Možná bude srovnatelná s tím pandemickým. K tomu bude potřeba zkušených lidí, kteří se v energetice vyznají a dokážou reagovat na rychlou změnu cen energií a změnu vývojových trendů. Rovněž bude důležitá znalost zákonů, předpisů a norem. Právě v této době se mění legislativa velmi rychle a je třeba reagovat a přizpůsobit provoz. Velmi důležitá bude schopnost sledovat možnosti kompenzací a podpor státu. Nejen rodiny, ale také firmy a společnosti, budou moci žádat o kompenzace cen energií.

Důležité tedy bude sledovat nejnovější rozhodnutí Vlády.
Radek Mazáč: Apelujeme na naše poslance, aby přistoupili k zastropování cen energií. Stává se to již tématem nejen podnikatelským, ale také sociálním. Právě v září budou zveřejněny kompenzační balíčky pro podporu rodin a firem. Státní pomoc bude mít několik alternativ. Bude se jednat o přímou podporu, nebo podporu ve formě založení státního obchodníka s energiemi, který by mohl pomoci s nákupem energií například pro kraje, města nebo nemocnice.
V rámci městských zařízení se bude muset optimalizovat provoz a naplánovat využití a propojení s možnostmi komunitní energetiky. Jedná se zde o témata sdílení elektřiny v bytových domech, vytváření komunitní distribuční sítě, komunity virtuální veřejné sítě a v neposlední řadě vytvoření kombinace s alternativními zdroji. Nastavíme tedy nový proces stávajícího optimálního provozu s prvky modernizace a proces plánu zapojení prvků komunitní energetiky do městské soustavy.

Autor: Lukáš Lorenc, publikováno: 10. 9. 2022.